Tarieven

1e consult / intake  (1½ uur):     € 135,00
Vervolgconsult (45 min):     €  95,00

Kort consult (30 min):     €  70,00

Acuut consult:     €  35,00

 

De voorgeschreven homeopathische middelen zijn in deze prijzen inbegrepen. De betaling kan je contant of per overmaking voldoen. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de consultprijs in rekening gebracht.

 

 

Vergoeding

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopathen (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopathen die geregisteerd staan bij de NVKH voldoen aan kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Voor de vergoeding is het niet alleen belangrijk te letten op het totale bedrag wat er per jaar wordt vergoed, maar ook hoe de vergoeding per consult wordt berekend. Sommige verzekeraars vergoeden namelijk een percentage per consult, andere  verzekeraars vergoeden  een  vast bedrag. Homeopatische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met het eigen risico.


Beroepsorganisatie NVKH en RBCZ

Als lid van de NVKH ben ik aangesloten bij de RBCZ. RBCZ is hét onafhankelijke platform voor ergende zorgverleners in de complementaire gezondheidszorg. Jaarlijks voldoet eene RBCZ-gekwalificeerde therapeut aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van wet- en regelgeving, bij- en nacholing, zelfreflectie, VOG en de praktijk waar de zorg wordt verleend.

 

Door aansluiting bij de RBCZ valt mijn praktijk automatisch onder het tuchtrecht van TCZ. De werkzaamheden van alle zorgverleners in Nederland vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mocht er een klacht zijn dan kunt u die eerst in de praktijk bespreekbaar maken. Onvrede en klachten ontstaan vaak door gebrekkige communicatie. Bent u hierover niet tevreden dan kunt u contact opnemen met de NVKH: www.nvkh.nl/klachtenformulier-nvkh/

 


Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.