Tarieven

1e consult / intake  (1½ uur):     € 135,00
Vervolgconsult (45 min):     €  95,00

Kort consult (30 min):     €  70,00

Acuut consult:     €  35,00

 

De voorgeschreven homeopathische middelen zijn in deze prijzen inbegrepen. De betaling kan je contant of per overmaking voldoen. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de consultprijs in rekening gebracht.

 

 

Vergoeding

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopathen (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopathen die geregisteerd staan bij de NVKH voldoen aan kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Voor de vergoeding is het niet alleen belangrijk te letten op het totale bedrag wat er per jaar wordt vergoed, maar ook hoe de vergoeding per consult wordt berekend. Sommige verzekeraars vergoeden namelijk een percentage per consult, andere  verzekeraars vergoeden  een  vast bedrag. Het is belangrijk dit van te voren goed uit te zoeken. Homeopatische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met het eigen risico.


Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl). Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u op www.quasir.nl informeren.

 

 

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.