Tarieven

1e consult / intake  (1½ uur):     € 120,00
Vervolgconsult (1 uur):     €  85,00

Kort consult (½ uur):     €  50,00
Telefonisch consult:     €  25,00

 

De voorgeschreven homeopathische middelen zijn in deze prijzen inbegrepen. De betaling kan je contant of per overmaking voldoen. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de consultprijs in rekening gebracht.

 

 

Behandeltrajecten

Sommige klachten zijn complexer dan andere en vragen soms om een andere aanpak. Afhankelijk van hoe ernstig jouw klacht is, hoe lang je er al last van hebt en hoe jouw algehele vitaliteit is kan jouw behandeling meer aandacht nodig hebben dan losse consulten kunnen bieden. Om de beste resultaten te kunnen behalen werk ik daarom steeds vaker met behandeltrajecten. Deze trajecten bevatten regelmatige contactmomenten verdeeld over een aantal weken. Daardoor houd ik veel nauwer zicht op de werking van het middel op jouw gestel en kan ik de behandeling steeds op het juiste moment bijsturen; het proces verloopt dan soepeler en uiteindelijk vaak sneller. Als ik denk dat een traject de beste aanpak is voor jouw specifieke situatie zal ik dit aangeven. Dan kunnen we samen kijken wat mogelijke opties zijn.

 

Vergoeding

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopathen (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopathen die geregisteerd staan bij de NVKH voldoen aan kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Voor de vergoeding is het niet alleen belangrijk te letten op het totale bedrag wat er per jaar wordt vergoed, maar ook hoe de vergoeding per consult wordt berekend. Sommige verzekeraars vergoeden namelijk een percentage per consult, andere  verzekeraars vergoeden  een  vast bedrag. Het is belangrijk dit van te voren goed uit te zoeken. Homeopatische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met het eigen risico.


Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl). Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u op www.quasir.nl informeren.

 

 

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.